Uppdat. 2019-11-28   Vårt släktträd ser ut så här. 

                                        Carl  1934-09-25       Madeleine   1943-08-24

                                                           På fädernas sida ser det ut så här.

Viktor Carlsson gm Dagny  Ingeborg                 Torsten Nordin gm Gurli Margit Florence

*1898-09-11  d.1977-11-27  ff *1909-07-29 d. 2001-12-16                       *1915-08-18  d.2009-01-25  ff      *1918-05-23  d.1996-10-01

Carl-August Andersson gm Maria Sofia       Axel Wilhelm Askeroth gm. Selma Petronella f. Håkansson

*1857-10-17  d.1923-01-01  fff   *1867-01-16  d.1902-07-11                   *1877-01-18  d.1944-00-00  fff           *1881-01-02  d.1963-00-00

Sven Månsson   gm Kerstin Olasdotter               Johan Vilhelm Askeroth gm  Christina Maria

 *1808-03-30 d.0000-00-00  fffff  1803-00-00  d.0000-00-00                   *1828-05-25 d.0000-00-00  ffff              *1829-06-26  d.917-00-00

                                                                              Wilhelm Askeroth gm Hedvig Elisabeth

                                                    ???                                                        *1796-03-06  d.1834-00-00  fffff   *1795-06-14  d.0000-00-00

        ???                                       ???                                                Magnus Askeroth gm Catharina

                                                                                *1761- 00-00   d.1811-07-13      *1760- 00-00  d.1822-08-22

 Uppdat. 2019-02-21           På mödrarnas sida ser det ut så här.

                        Dagny                                                   Margit

                               far                                                                            far

Sven Wilhelm  Bark     gm Jenny Charlotta f Knutsson             Gustav Adolf  Wehlin dy   gm  Elvira Matilda Petersdotter

*1849-04-04  d.1931-08-12 mf    *1883-11-23  d.1976-11-14              *1885-05-25  d.1930-06-03     mf  *1888-06-24   d.1929-02-16

 Knut (Knut-Ola) Olsson  gm  Anna Maria Olsson                    Petter August Pettersson  gm  Amanda P. Rosenqvist

*1857-03-30 d.0000-00-00   mff  *1856-04-25 d.0000-00-0000           *1856-05-23  d. 1945-01-14   mff   *1866-04-22  d.1958-12-27

Ola  Månsson                   gm  Botill  Pehrsdotter                        Peter  Petersson                 gm  Ingejär Olasdotter 

*1821-06-11 d.1898-12-01 mfff   *1819-09.14 d.0000-00-0000          *1820-03-09 d.0000-00-0000  mfff   *1826-09-15  d.0000-00-0000

             ?                                    ?                                                Pehr Svensson            gm Gertrud Persdotter
                                                                                                                                                                       
                                                                                                    *1748-00-0000 d.1807-     *1761- d.1843-

 ))))Tillbaka