Uppdat.2017-06-04
En sida om Karlskronas Skärgårdsbåtar / Karlskronas Ångslups AB.

Jag har alltid gillat alla de vita skärgårdsbåtarna som trafikerat våra öar i skärgården och åarna i Lyckeby & Nättraby. Ångbåtarna gick i Lyckeby ändan upp till vattenfallet och i Nättraby till kyrkan och vände där.
Några av dessa vita ångbåtar fick senare dieselmotorer.
Övriga båtar var de som trafikerade öarna Hasslö, Kungsholmen, Aspö & Aspö Mad.


Här ligger Vikingen närmast i Nättrabyån vid Havgårdsbryggan. Ett tidigt foto. Den andra båten är troligen Spring.


Axel går mellan Karlskrona & Nättraby och gör det fortfarande.

En fin skärgårdsbåt som har samma namn som jag är hedrande.
Den ligger här vid Tallebryggan och Carl är byggd på Ljung-grens mek. verkstad i Kristianstad år 1911.

En fin skärgårdsbåt som har namn efter Kung Gustaf.

Skärgårdsbåten Rex har här lagt till i Lyckebyån nära mejeriet vid den s.k. Amerikabryggan.

Skärgårdsbåten Gustaf med Kungligt namn har varit vid fallet och vänt och går nu ut igen från Lyckebyån och mot Karlskrona ev. Verkö. Eller via Verkö.

En skärgårdsbåt som med ett mäktigt och ovanligt namn på en båt.
Här ligger den vid Tallebryggan 1949 och har nu fått dieselmotor. 1962 köpte KP. Svensson AB båten och den fick namnet Hasslö II.
Historik: S/S Imperator blev påkörd i sidan av Bore utanför Stumholmen 1952? Hon gick till botten omedelbart. Det finns delade uppgifter om väderleken vid detta tillfälle. Var det dimma eller inte? Jag vet inte hur och när den bärgades. Vem som bärgade den har jag ingen aning om? Om någon vet något om detta så hör av er till mig på något sätt så kan jag redovisa den rätta versionen här.

"Imperator" (latin för "befälhavare" och "diktator") är en titel härstammande från antikens Rom, som också användes som officiell titel på Rysslands tsarer under åren 1721–1917. Imperator var en titel som tilldelades en segrande fältherre efter en överväldigande seger. Detta var nödvändigt för att kunna få ansöka om en triumf hos senaten. Efter sitt triumftåg så förlorade fältherren sin rätt till titeln imperator. Några fältherrar utropade till imperatorLucius Julius Caesar – 90 f.Kr.Pompejus Magnus – 84 f.Kr.Gaius Julius Caesar – 60 f.Kr., 45 f.Kr.Marcus Junius Brutus – 44 f.Kr.Lucius Antonius -41 f.Kr.Från Augustus tid var titeln för den romerske kejsaren imperator. Titeln var begränsad till denne, men kunde också tilldelas dennes släktingar.Titeln fortsatte att användas efter Romarrikets kollaps.

Karön hette denna båt tidigare från en ö utanför Ronneby. Namnbytet på den här skärgårdsbåten blev Hasslö efter en ö utanför Karlskrona. Denna tillläggsplats vid Kilströmskaj användes ibland vintertid då isen på Borgmästarfjärden var för svårforserad. Husen till hö. i bakgrunden är Trossöbolagets. Trossöbolagets hus är rivna och ersatta med nybyggda hus. Den nya Saltöbron blev också byggd på denna plats.

En skärgårdsbåt som varit medom en hel del äventyr & bytt namn några gånger. Här är den på väg i Saltösund till Fiskbron. Ägare KP. Svensson AB. Foto: Lenart Bergqvist.

En skärgårdsbåt som går ut i alla väder om man få tro på namnet Här ligger den på det numera nerlagda Hästövarvet.

Här ligger Imperator, Dux & Östern på det nu nerlagda Hästövarvet.
Dom får här underhåll & blir servade. Eller så blir dom skrotade?

POE Skärgårdsbåt som fått namn efter ägarens initialer.
Redaren Per Erik Olausson

Trossö är Skärgårdsbåten som fått sitt namn från ön som Karlskrona är byggt på.

Skärgårdsbåtarna bytte ibland namn efter behov.
Turisten är gamla Wrängö.

En skärgårdsbåt med namn efter en måsfågelv & är f.d.Ägir.

Wrängö vid "Skåningabryggan".

Wrängö visar här upp aktern.

Wrängö och Ägir möts i Nättrabyån.

Skärgårdsbåtarna lade till vid Vämöbryggan vi ser här Wämöbåten plus en till.

Några övriga båtar som trafikerat öarna i Karlskronaskärgården.

Södern 1 är här på väg ut genom Saltösund på väg till Aspö. Den uppehåller trafiken mellan Aspö & Karlskrona.

Södern II har också haft trafik mellan Aspö & Karlskrona.
Nuvarande ägare är en nybildad förening Söderns Vänner. Märkt på skorstenen med SV.

Arona ligger här i Garpahamnen på Hasslö. Den gick i trafik mellan fiskbron & Hasslö.

MY Arona som hon ser ut nu går i chartertrafik på Mälare.

Den skärgårdsbåten transporterarde mest militärer till Kungsholmen & Aspö Mad. Det blev några turer med denna båt när jag lumpade 1955 på Aspö Mad. En historisk nyhet för mig var att jag fick reda på att Bore 1952? körde in i sidan på S/S Imperator som sjönk till botten utanför Stumholmen.

Wittus här med turister ut i skärgården.

M/F Ungskär man ser på namnet var den är på väg.

M/F Flaggskär.

På väg med med turister.

Lista över båtar som trafikerat öarna i Karlskronaskärgården.

Namn Byggår Plats Längd Redare/Ägare

1. Axel 1952. Axel 1936 Kristianstad Axel E. Lindvall

2. Carl 1911 " Fick dieselmotor 1952 Såldes exekutivt 1969

3. Dux

4. Gustaf 1891 "

5. Hasslö

6. Imperator 1903 Kristianstad 19,9 m KP Svensson AB & omdöptes till Hasslö II 1962

7. Necken

8. Orädd 1911 " 19,8 m

9. POE Per Erik Olausson

10. Rex

11. Spring 1898 "

12. Trossö 1923? Bergsunds Mek verkstad. Fick dieselmotor 1963 & radar 1966.

13. Turisten

14. Tärnan 1952 såld till Göteborgs Trafik AB.

15. Vikingen 1886 "

16. Wrängö 1914 " Blev om döpt till Turisten.

17. Ägir Thure Weserholmstrfikföretag. Omdöptes till Tärnan.

18. Östern

Övriga:

19. Arona 1904 William Lindbergs Verkst/Varvs AB KP Svensson AB Hasslö

20. MY Arona nu

21. Bore 1910 Eriksbergs Mek. Verkstads AB Beställd av Marinkomandot. Kustartilleriet KA2

22. Södern. 1 & 2 Ernst Olsson & Albert Viktorssons trafikföretag 1933.

23. M/F Wittus

24. M/F Ungskär

25. M/F Flaggskär

26. M/F Gåsefjärden

En del foto är ur Olle Olssons (Jazz-Olle) samling i F. Gamla Carlskronas arkiv. Se medlemsblad 2:2016. Kontakt har tagits med Rolf Olsson ang. foto. Olle var Rolfs farfar & Erik Olsson var hans far. Kända fotografer i Karlskrona.

<<<< Tillbaka