Uppdat. 2012-03-15      Besökta & fotograferade platser för Milstolpar & väghållningsstolpar i Blekinge

  Kanske Blekinges snyggaste  Bästa foto  Minst & äldst

Nr Plats/ gata Storlek Märke/anmärkn Fundament/kommentar Koordinater N Koordinater NO Höjd över hav
01 Biblioteksparken Lyckåvägen 4 1 MYL CRS sten Saknas N 56 11 845 EO15 39 456 12 meter
02 Vämöparken 1 MIL Raab 1794 Stabilt i sten N 56 10 745 EO15 36 724 - 3 meter
03 Lyckebyvägen 5 (vid Tvätten) 1/4 mil Plåt Stabil i sten N 56 11 852 EO 15 36 914   8 meter
04 Rosenholmsvägen 21 1/2 mil Plåt Sten bra N 56 12 370 EO 15 37 241 14 meter
05 Ekerydsvägen 49 1/2 mil Plåt Ngt. raserat N 56 13 221 EO 15 51 909   43 meter
06 Ekerydsvägen 107 1/4 mil Plåt Sten /godkänt N 56 14 299 EO 15 53 496 37 meter
07 Ekerydsvägen Fermeryd 1 1 MIL Plåt/ rostig Sten vidlyftigt              N 56 15 258 EO 15 55 386 26 meter
08 Söremåla 1 eft. Fågelmara 1/4 mil Plåt I stenmur N 56 16 069 EO 15 57 403 10 meter
09 Brömsebrovägen 84  vid E22 - Jonstorp Rester ett röse N 56 17 173 EO15 59 006 15 meter
10 Mältan Inglatorp                      1/4 mil Plåt Ej staplade snyggt N 56 14 284 EO 15 37 599 16 meter
11 Rödeby i backen eft. golfbana 1 MIL Plåt/ rostig Fundament begravt N 56 15 334 EO 15 36 557 26 meter
12 Bredabäck väg 28 in till hö. sväng vä. 1/4 mil Plåt Sten snyggt N 56 19 339 EO15 34 790 103 meter
13 V. Stensjövägen ? Plåt stulen Raserat/ stenhög N 56 21 896 EO 15 34 350 95 meter
14 Sillhövda gamla TT-banan före Kyrkan 1/4 mil Plåt/  min kommentar Snyggast i Blekinge N 56 24 359 EO 15 32 660 78 meter
15 Holmsjö väg 28 1 MIL Plåt/ bra Stabilt i sten N 56 25 666 EO 15 32 195 88 meter
16 Efter Holmsjö väg 28 2,7 km till vä. - Otydlig Väghållningssten N 56 26 836 EO 15 33 693 107 meter
17 Fur Kalmar Län (ett gränsfall) ? Stenstolpe (fult lagad) Dåligt N 56 28 596 EO 15 35 911 103 meter
18 Hillerödsvägen 5  ( i gräsmattan) 1/4 mil Plåt Stabilt i sten N 56 11 978 EO 15 36 724   7 meter
19  Nättraby 1 MYL kalkstenstolpe Samma fundament N 56 12 397 EO 15 31 788  - 1 meter
20 Nättraby (tvillingstolpar hitflyttade) 1 MYL Sten & plåt Samma fundament N 56 12 397 EO 15 31 788 - 1 meter
21 Nättraby Via Regia (Kungsleden) - IIo 1-3 A P Väghållningssten N 56 12 247 EO15 31 577    5 meter
22 Skillinge  Via Regia (minsta/äldsta stolpen) - C1  sten BRMX, YINK, HA N 56 11 996 EO 15 29 803 15 meter
23 Skillinge E22 1/4 mil Plåt stulen Stabilt i sten N 56 11 990 EO 15 29 772   4 meter
24 Via Regia Kungsleden - 7SM 8 MNo 4-5 Väghållningssten N56 12 108 EO15 28 286   1 meter
25 Via Regia Kungsleden 1/2 mil Plåt stod vid fundam.  Delvis raserat på en sida N 56 12 108 EO 15 28 286 23 meter
26 Via Regia Kungsleden (Stadsgräns?) - Karlskrona Stad Förkärla 55:1 Ligger i dike N om St.Vambåsa N 56 11 857 EO 15 27 247 22 meter
27 Bredåkra.45 vid kyrkan 1/2 mil Plåt Stabil sten N 56 15 220 EO 15 15 028 46 meter
28 Per Hasselbergs väg 47 1/2 mil Plåt Stabil sten N 56 16 602 EO 1514544 53 meter
29 Ettebrovägen 22 1/4 mil Plåt Mycket risigt N 56 17 628 EO 15 13 046 45 meter
30 Fiskarebys Gårds ägor 1 MIL Plåt/stulen Välbevarat, lågt N 56 18 319 EO 15 11 564 43 meter
31 Djupasjövägen 6  Ronneby    Väg 27 1/4 mil Plåt Någorlunda N 56 19 469 EO 15 10 446 67 meter
32 Hejanvägen 46 1/4 mil Plåt Stabilt, sten N 56 21 576 EO 15 08 175 89 meter

33a

Skörjevägen 9   1 st Väghållningssten märke DSS  Väghållningssten N 56 22 735 EO 15 07 016 103 meter

33b

Skörjevägen 9   1 st Väghållningssten märke CA  Väghållningssten N 56 22 735 EO 15 07 016 103 meter
34 Skörjevägen 9 - V Hallen 1 MIL Plåt Välbevarat N 56 22 735 EO 15 07 016 103 meter
35 Ronnebyvägen 80 - Plåt/stulen Någorlunda N 56 23 780 EO 15 05 460 105 meter
36 Björkehällsvägen 6  Ronneby 1/2 mil Plåt Fint gammalt N 56 24 734 EO 15 03 747 124 meter
37 Djuramåla 34  Ronneby 20 m från Länsgräns 1 MIL Plåt Fint gammalt, högsta höjd N 56 26 973 EO 15 01 617 132 meter
38 Trofta Häradsvägen  vid G. Riks 15 - Plåt Fint gammalt N 56 14 308 EO 15 10 308 35 meter
39 Vid Lillasjön vid G. Riks 15 (fornminnesbrott) - Plåt stulen Lågt delvis raserat N 56 13 624 EO 15 06 964 45 meter
40 Häradsvägen 2 vid Tingsgården Br-Hoby 1/4 mil Plåt Lågt dåligt ingen klass N 56 13 503 EO 15 07 174 23 meter
41 Åryds Kyrka vid muren 1 MIL Plåt bra Någorlunda i sten N 56 12 420 EO 15 00 519 10 meter
42 Hällaryd Riksvägen 196 1/2 mil Plåt Någorlunda N 56 11 962 EO 14 56 476 15 meter
43 Hoka Graneforsvägen 411 1/4 mil Plåt Lågt i sten N 56 11 873 EO 14 54 079 18 meter
44 Jannebergsvägen 9 (framför ridhuset) 1/2 mil Plåt Stabilt i sten N 56 11 589 EO 14 50 556   6 meter
45 Gamla Froarpsvägen 19 ( mellan 2 fastigheter) 1/4 mil   Plåt bra Stabilt i sten N 56 12 723 EO 14 50 553  
46 Storgatan 68 Asarum 1/4 mil Plåt Sten risigt i mur N 56 12 936 EO 14 50 033
47 Pölsekruvägen 72 Asarum 1 MIL Plåt Någorlunda N 56 14 270 EO 14 49 872  
48 Pölsekruvägen 14  Asarum - otydligt Väghållningssten N 56 13 965 EO 14 49 737  
49 Graneforsvägen 186 1 MIL Plåt bra Står högt fin i sten N 56 12 612 EO 14 52 428 41 meter
50 Gungvala otydlig Sten lutar bakåt Risigt i mur  N 56 14 070 EO 14 48 094 47 meter
51 Bergfors-Ire 1/2 mil Plåt Stabilt i sten står fint N EO
52 Jeppshoka 1/4 mil Plåt Står lågt i sten N EO
53 J.P. Rösijös väg 1/4 mil Sten 1853 Sten står fritt N 56 15 428 EO 14 33 440 58 meter
54 Tomakullavägen 44 3/4 mil Sten  1853 Står i stenmur N 56 17 117 EO 14 36 897 95 meter
55 Månasken ( den yngsta i sten) 1MIL Sten 1874 Står lågt i vägren N56 17 958 EO 14 38 789 127 meter
56 Svernstorpsvägen 224 väster Karlshamn - Plåt stulen Dålig skick N EO  4 meter
57 Norjevägen 54 1 MIL Plåt skaplig Stabilt i sten N 56 07 442 EO 14 40 164  5 meter
58 Ysanevägen 404 på tomt intill E22 1/4 mil Plåt Stabilt i sten N 56 03 118 EO 14 40 30
59 Sölvevägen 196 1/4 mil Plåt Stabilt i sten N 56 03 815 EO 14 37 621
60 Östra Storgatan 23 Sölvesborg vid husvägg 1 MIL Plåt bra tydlig Saknar fundament N 56 03 319 EO14 35 417
61 Lilla ROM 3 Tomtgränmarkeringsstolpe - 89 Sten i mur I slutet av stenmur N 56 08 288 EO15 49 664 13 meter
61a Lilla ROM 3 Tomtgränmarkeringsstolpe - 89 Sten i mur I slutet av stenmur N 56 08 288 EO15 49 664 13 meter
62

Skillingsboda Minnesstolp tillv.av Georg i Kolshult

- 1738 - 1790 Gammal Kyrkväg

Gamla Kapellvägen. Eringsboda -Tving 

63

Milstolpe - minimodell

- Egentillverkad

Plåt - småsten

<<< Tillbaka till milstolparna