Uppdat. 2022-02-10  

   Ett luftvärnskompani - KA2:s 8:de på Aspö Mad 1955. 

De jag minns & känner igen har jag namngivit nedan och chef för kompanier var Kapten Gösta "Gödock" Olsson som sitter i mitten. (86 närv.)

Översta raden:1? 2. "Malaj" Hultgren.3.? 4.?5. Tore Bengtsson. 6. Stig Pettersson. 7.? 8.? 9. Karl-Ingvar Karlsson *1930-01-22 avl.+2015-01-14. 10. Kalle Holmberg.11.? 12. Urban Fridberg. - - - - - 17. Nils Svensson. 19. Percy Svensson. 20. Fredriksson.  21. Arne "91" Karlsson. 22. "Hovmästare" Pettersson. - - - -

Stående raden:1.? 2.Stig Ottosson. 3.Carl Carlsson. 4.Nils Bohlin*1934-04-19 avl.+2020-12-31. 5.Holmsjö. 6.? 7.? 8.? 9."Kalle sjutton. 10.Stig Holmberg *1933-12-24 avl.+2020-06-10. 12.Bernt Bäckman *1934-07-01 avl.+2018-08-12. 13.? 14.?+ 15.? 16.? 17. Erland Palmgren. 18.? 19.Lars-Ove Johansson L-by. 20.?. 21.22. Roland Möllheden *1934-04-07 avl.+2021-06-28. 23.. 24. Ekelund. 25.?

Sittande: 1.- 2. Åke Andreasson. 3.? 4.? 5. Bergström. 6.? 7. Fu. Arne Pettersson. 8. Fu. Sören Peterse'n *1926-10-31 avl. 2020-06-18 blev 90 år.
9. Serg. Erik Olsson *1932-12-24 avl.+2015-10-27 blev 83 år. 10. Öf. Sven Sonnheden *1926-08-24. avl.+2016-09-26.    11. Serg. Malthe Gustavsson.  12. Flaggj. Malmqvist.
13. Komp.chef kapt. Gösta "Gödock" Olsson *1918-02-22. avl. 2000-12-05. Nr: 12 fr. hö.
14. Ljt. Gunnar Gruvström blev 79 år. 15.Möbeln ?. 16. Fänr. Rolf Almkvist
*1931-11-05 avl.+2003-02-05  17. Serg. Osvald Ekdahl. - - - - - - - -

På marken: 1. Erik Arvidsson. 2.? 3.? 4.? 5. Osvald Freij. 6.?         Lucka             7.?  8. Stig "Naturpojken" Persson. 9. Levander. 10. Åke Pettersson.       11. Ingemar Helgesson *31-09-10.  12. Axelsson.

Vid fototillfället saknades 5 st. Kadetterna Christer Sandegård. & Möller. Överfurir Lars "Lasse" Larsson. Furir Bertil Aronsson. Sjukvårdssergeant Moberg.

Det finns några av dessa på fotot som jag vet har lämnat jordelivet. Men de vi minns har vi minnet av och alla som var med i detta kompani på Aspö Mad 1955.

Är det någon som känner igen sig? och inte har blivit namngiven eller upptäckt någon felaktighet, sänd ett mail till mig så jag kan komplettera fotot.      Befälsgraderna var de som dom hade när detta foto togs. 1958 Upphörde verksamheten på Aspö Mad och kompaniet lämnade ön.

 • Vi blev utbildade på Bofors 40mm Lv kanon m/36 och m/48 samt lätt sjöfrontskanon 57mm m/89 Bland de lättare vapnen kspm/36, raketgevär, skarp handgranattskastning, kpist m/45, mausergevär m/96.

 • Jag erhöll skyttemedalj i silver som ende Vpl. på 8:de kompaniet.
 •  SVENSKA MARINENS SKYTTEMADALJ VID PRISSKJUTNING MED ELDHANDVAPEN (g m/96 300 m).
 • Medaljen är i  guld enl. inskrivningsboken, men den ser ut att vara gjord i silver, Jag är mycket stolt över denna medalj och får väl kolla med en ljuvelerare vad det är för metall i den.
       Jag har även tagit fältidrottsmärket i brons samt pistolskyttemärke i brons civilt. Jag hade blivit uttagen att representera i KA2:s skyttelag och skulle ha åkt till Stockholm och tävlat. Men oturligt hamnade jag på sjukan vid detta tillfälle som jag sett fram emot. 

  När jag nu kollar min inskrivningsboke om vilka vapen jag är utbildad på upptäcker jag att det saknas en del uppgifter på de vapen jag fick utbildning på, konstigt nog. Se ova nämnda. Jag lade väl inte så stor vikt vid det 1955 när jag muckade. Tänkte väl att det har man väl ingen andvändning av, inte förrän nu när jag vill och har redovisat vapnen här. Det slog mig en tanke att de vapen som saknas var de vi använde vid den speciella kustjägarutbildningen. Då kanske de var så att löjtnant Gunnar Gruvström skulle sett till att de blev införda i inskrivningsboken eller möjligen kapten "Gödock".  Eller så skulle jag själv sett till att de blev inskrivet.

  Mina militära utmärkelse.
  Det står skrivet Skyttemedalj g. (g. ska stå för guld) men det är silver, guld blir för dyrt för militären.

 • Några historier jag minns och fick uppleva med allas vår kompanichef "Gödock".
 • Gösta "Gödock" Olsson var väl känd för sina historier och liknelser. Ett ex. och en som jag mins var när han höll ett föredrag om den gamla krigföringen kontra den nya och den vi skulle utbildas till. "Nåväl" ett vanlig ord som Gödock ofta använde. sig av. Så han tog till orda "nåväl" för i tiden hade dom en annan krigföring än den vi har i dag. Dom kunde tillintetgöra en hel här på ett par dagar. Hur det gick till ? Det ska jag tala om för er. Dom skickade in en tre, a fyra. a fem, a sex upp till en 7 stycken besmittade luder i hären och på ett par dagar var hela hären tillintetgjord. Gödock log och vi skrattade.

 • En morgonuppställning som jag minns väldigt väl. "Gödock" tar plats framför kompaniet och som vanlig "nåväl" lämna av sa han befälen rapporterade närvarande. Sen sa "Gödock" jag tar befälet kompani givakt - lediga. Sen sa han det är alltid anbefallt gemensam klädsel när man ställer upp. Nu står ni här klädda som en skock zigenare. En del har vantar, några har halsduk och några utan damasker och jag kan se att någon har lågskor. Ni förstår att framför denna zigenartrupp känner jag min som en "Zigenarhövding". Det fanns nog ingen i truppen som inte kunnde låta bli att skratta åt detta. Underbefälen övertog denna zigenartrupp med ett leende på läpparna.

 • Nästa episod gällde det uppdrag kassernordonansen hade att elda och se till att det var varmt på "Gödocks" expedition. Några hade observarat  att "Gödock satt med fältkappa, pälsmössa och handskar på inomhus. Vi förstod att kassernordonans "Holmsjö" som vi kallade han, var den som skulle elda i kaminen och hade missat att hålla fyr. En order om uppställning nådde oss och vi anade väl var som var på G. När vi ställt upp kommer "Gödock" i full vintermundering och tar kommandot över oss. Han tar till orda med följande. Som ni ser av min klädsel är jag klädd för Sibiriskt klimat vilket jag nu har på min expedition. Den kassernordonans som ska sköta eldning har totalt missat detta därav min klädsel. Nu har han fått en tillrättavisning och instruktion om hur detta uppdrag skall skötas. Jag hoppas att normaltillstånd kommer att råda resten av dagen på min expedition. På eftermiddagen såg vi att "Gödock" hade öppnat fönstren på vid gavel. Vid påföljande morgonuppställning fick vi höra detta. Jag befann mig i går förmiddag i Sibirien för att senare på eftermiddagen bli förflyttad till Saharas ökenvärme. Det är en förändring som en kompanichef  på  Aspö Mad knappast kan stå ut med. Ej hellre det slöseri med den ved som några har sågat och slitit med för att alla ska trivas här när vinterklimat råder. Åter fick vi ett prov på den humor som gjorde att vi gillade vår kapten och förläggningen Aspö Mad.

 • Jag var kassernordonans vid ett tillfälle på Aspö Mad och fick reda på att Storm, den snabbgående båten hette så. Den var på väg med Major Bengtsson och några andra höga militärer och då skulle man ta emot trossen när dom la till. Någon på Storm ropar till Gödock som var på väg ner mot bryggan. Hallå Gödock skynda dig! Jag tycker du har vuxit sen sist! Gödock svarade medan han var på väg. Hur kan du se det? En centimeter på så långt håll!!! Gödock äntrade Storm under jubel och en uppslupen stämmning ombord. Jag kasstade ombord trossen och Storm tog fart ut från Aspö Mad mot hemligt mål.

 • Många gånger efter lumpen träffade jag Gödock och vi samtalade en del. Han berättade skämtsamt att han bodde ovanför spritbolaget på Norra Kungsgatan och hade en vit och en brun slang i golvet till lokalen under honom. Det värsta är sa han att dom stryper slangarna över helgerna. Han har fortfarande kvar sin humor tänker jag. En gång kom vi på samma färja till Aspö och när vi passerade Godnatt sa jag att där inne har min mor bott en gång i tiden. Jag berättade om min blyertsteckning av Godnatt och hur jag tagit fram den. Jag har kopierat den i ett antal ex. och brukar ge mina släktingar och en del vänner utav dessa. Du sa han kan inte jag få en kopia av den. Visst sa jag. Jag kommer upp med en till dig en dag. Vad bra sa han och är jag inte hemma kan du väl lägga den i min brevlåda. När jag sökte upp honom var han inte hemma så jag fick lägga kopian i brevlådan. När jag senare träffade Gödock på stan tackade han och sa att nu hade han ramat in Godnatt. Den hade fått en hedersplats i hans hem berättade han. Dels som minne av mig och dels för alla gånger han åkt förbi med Bore och färjan på väg till Aspö Där han för övrigt har berättat om att han hade en sommarstuga på Hornudden denne humoristiske kapten.

  Jag har sedemera konstaterat att både "Gödock" och Gunnar Gruvstöm blev befodrade till Majorer.

    Jag tar ibland vägen förbi Gunnars alltid lika fina grav på Vämö kyrkogård.
  (Han blev 79 år).

                            925 Carlsson i permissionsuniform.

  Här med syster Karin.

  Vakttjänst och på väg mot vaktlokalen Påskhelgen 1955. Överst på denna sida, se gruppfotot. Nr:2 i översta raden till vä. står malaj Hultgren som kom med ett foto till mig som han tjuvtagit sa han när jag gick vakt i Påskhelgen. Han överlämnade det och sade på sin skånska dialekt." Ja fodograferade daj bagifrå i Påskas".

  Det var här jag bodde när jag lumpade 1955. Här var mitt logemente 3:dje ingången från vä. och det växte inga björkar på uppställningsplatsen då 1955.

   Baksidan på logementet syns till hö. och framsidan såg ni på föregående foto.  Huset i mitten var underofficersmäss och det fanns matsal och marka på övervåningen. Kompanichef, löjtnater och kadetter höll till i det vä. huset.
   1970 var jag tvungen att testa om man kom igenom fönstret i planket en gång till.

    Det är min mamma Dagny på fotot från Aspö Mad. Vi gjorde ett besök där i september 1970. Man kan se hur gräset vuxit upp framför logementet där vi hade alla uppställningar. Sjukan låg till hö. och på baksidan låg ett hus med matsal & markan samt underofficersmäss. Längst bak på denna stora tomt låg i ett hus till officersmässen. Till hö. utanför fotot fanns vaktlokal förråd, fritidsbarack och utedass mad plats för 6 man. Ytterligare ett litet hus där man provade gasmaskers täthet. Sen fanns det en större matförrådsbyggnad konserver & dyl. Allt är nu jämnat med marken utom matförrådet. Planen är att här ska byggas äldreboende och hur långt man kommit med detta vet jag inte för närvarande. Detta kunde man inte ana när man gick vakt och harvade på detta ställe.

  Vid mitt senaste besök på Aspö Mad 2013-08-11 var det svårt att tänka sig att alla militära byggnader var borta. Det fanns inte ett spår av den verksamhet nu som var där när jag gjorde lumpen 1955. Däremot fanns det en ny asfalterad väg som gick rakt igenom och här ska byggas hus.

   Med Bore blev det många turer till & från Aspö Mad och förbi "Fyren Godnatt" där min morfar var fyrvaktare och min mamma har bott där.

       

    Som synes ett kanonkompani  och en 57:a utanför museet.   Givakt & stram hunör vid ett civilt återbesök på Aspö. Här utanför Museet 2006-06-11

  En länk ur min självbiografi "Septemberbarn" klicka här. Om ett specialuppdrag när jag lumpade.

  En bok som handlar om KA2 författad av Olle Melin kan man läsa på nätet. Googla Marinmuseets årsbok 2002 (Kungliga Karlskrona Kustartilleri).

  Eller klicka denna länk till Olle Melins bok: http://www.ka2kamratforening.se/Arkivet/KA2_Boken.pdf

  KA2:s Kamratförening   http://www.ka2kamratforening.se

  Carl-Magnus Jönssons bok: Kustjägarboken.com

  Nostalgifoto från Gräsvik 2013-06-05. Jag ryckte in här den 3 jan. 1955 och det såg inte ut så här då.

   Logementet på n.b 8:de komp.   Det har gått en del år sedan man bodde här i 2 mån. innan vi flyttade ut till Aspö Mad den 28 feb. 1955

    Jag har svårt att tänka mig bilar & gräsmatta här där vi gick och vände klack i snöblask. Det fanns inte några träd framför vårt logement och vår uppställningsplats var ungefär framför den röda bilen mitt på fotot.

         Kubebus 2013-07-22

  Min krigsplacering var på den lilla ön Kubebus och tack & lov behövde jag aldrig rycka ut till den någon gång. Men nu har jag varit där och sett var jag skulle varit.

    Här kan man se värnen och Aspö mitt emot. Allt är nu borttaget och skrotat där de 2 luftvärnspjäserna skulle stått och som jag skulle bemannat i händelse av krig & mobilisering. Tack för att man slapp allt detta elände.

  <<< Tillbaka