Uppdat. 2019-02-05            Farfars tre affärshus.

Handlaren Carl August Andersson född 1857-10-17. Död i Rävemåla 1923-01-01.

I dagligt tal benämndes eller kallades han endast för Andersson och jag är glad att jag har hittat till min farfars alla 3 affärshus, nu i gott skick.

Det första hus han idkade handel i var i Stubbelycke och senare i Yxnanäs & Rävemåla. Lägg märke till att i två av husen ligger ingången till affären på husknuten. På affären i Yxnanäs har ingången varit på vä. husgavel. Jag släktforskar nu vidare om min farfarsfar som med all säkerhet var Anders Svensson Långelycke/Kättilsmåla. Därav efternamnet Andersson och hans yngre bror fick namnet Anders. Den 28 nov. 2006 var vi på auktion i Stubbelycke med mycket prylar. Men där fanns inget från farfars tid som man med säkerhet kunde säga att detta har tillhört honom.

En bekant som väl kände till stället sade att där fanns saker från åtminstone 3 familjers olika dödsbo. Änkan i huset var samlare och vurmade för auktioner. Bland alla tingen som hon hade dragit dit fanns det ganska mycket prylar. Detta gjorde det omöjligt att finna något från min farfars tid. Han som övertog affären efter min farfar hette Blomqvist.

 

Foto taget 2013-11-28  Det gamla affärshuset är nu privatbostad. 

 Nr:1 Affärshuset i Stubbelycke.

Farfar Andersson flyttade härifrån 1909-08-16 och till Yxnanäs och senare Rävemåla.
Han kallades allmänt endast för Andersson. Anderssons far hette ganska säkert Anders Svensson och forskning fortsätter om detta som jag anser 
nu vara löst.
Min farfar var mycket produktiv och hade 9 barn i sitt första äktenskap med Maria som dog 1902-07-11. Detta föranledde att Andersson lämmnade bort de 2 yngsta Victor 4 & Josef 2 år gamla till ett fosterhem, familjen Peter Månsson & hh Anna Maria blev deras nya hem. Detta framkom när vi forskade i Riksarkivet 2019-02-03.
Änkeman Andersson utflyttade till (Elmeboda Kronobergs Län 1909-08-16). Närmare bestämt Yxnanäs för att där öppna en ny affär.

Nr:2 Affären i Yxnanäs. Fastigheten Sjöberg 1:8 Skolgatan 16.

På denna fastighet har ingången till affären funnits mellan de 2 gavelfönstern där busken står som syns här. Men som

ni ser den är också borttagen. Information om detta hus har jag fått av en person Sven Gustavsson från Växjö som

forskat om Yxnanäs historia. Han har nu kommit ut med en bok om Yxnanäs historia (200 kr).

  År 1902 blev farfar änkeman och flyttade till Rävemåla och gifte om sig med Agda Carlsdotter 1910-03.19.

Agda hade en son före äktenskapet med Andersson. Farfar & Agda öppnade 1910-04-19 gemensamt affären

i Rävemåla. Agdas son Karl-Gunnar (underofficer) flyttade till Karlshamn 1915 enligt kyrkobok.

Flyttade sedan vidare till Karlskrona. Karl-Gunnar har en son som heter Alf Gunnarsson som jag har träffat och pratat med.

Jag fick en del okända uppgifter om släkten av Alf. Han lämnade en vägbeskrivning till affärshuset i Yxnanäs och till platsen

där det finns. Att jag hittade dit är fotot här ett bevis på. Jag har 2007-02-25 av en man från Växjö, Sven Gustavsson som

håller på med Yxnanäs historia fått reda på att huset har flyttats hit från en sydligare sank plats.

2007-04-20 Fick jag ett brev från Sven där han redovisar om fastigheten Sjöberg 1:8 Skolgatan 16 Yxnanäs.

Den äldst bevarade fastigheten i byn har troligen under 1800 talet flyttats till platsen från den andra sidan vägen.

Det tidigare Sjötorpet 1875 och 1880 flyttades enligt tidig uppgift upp på bergshällen på grund av markens fuktighet och har

där efter döpts om till Sjöberg. Backstugan Sjötorp låg intill stigen som går ner till Fornstugan där rester av en källare finns kvar.

Backstugan / Sjötorpet hade under åren på 1800-talet ett flertal ägare och inneboende bl.andra sämskinnsmakaren Peter Eriksson

träskomakaren Peter Håkansson och skräddaren Peter Lord. Helena Mattesdotter Fries och hennes barn Elof och Emma skrivna där.

Kommer vi fram till åren 1882-1883 är drängen *Elof Fries skriven för stället. Enligt uppgift flyttade han härifrån till Skärsjöhult 1888.

* (Förfäder till Björn Fries F.D. Kommunalråd i Karlskrona).

Ägaren till fastigheten Sjöberg från början av 1900-talet var handelsmannen Gottfrid Johansson född i Lekaremåla.

Åren 1909-1911 var Carl August Andersson från Stubbelycke i Blekinge ägare och innehavaren till handelsboden

Carl August Andersson flyttade därefter till Rävemåla och öppnade handelsbod snett emot kyrkan på Kyrkogatan nr: 24.

År 1917 är skomakaren Oskar Pettersson ägare till fastigheten och har skomakeri där fram till år 1951.Vi kallade honom aldrig

annat än "skomakaren". Oskar var invalid, hans ben var förkrympta. Han tog sig fram på kryckor. Alla barn och ungdomar i

Yxnanäs trivdes med skomakaren som alltid var positiv och glad. Han var en populär person. Oskar gick ur tiden år 1955.

 Skomakaren Oskar Pettersson. Foto: från Sven Gustavsson Växjö.

Förutom verkstaden och skomakarens lägenhet fanns ytterligare en bostad. I den bodde familjen Granstrand.

Man hade gemensamt hushåll, dock fick skomakaren stå för bitsocker och kaffe.

Fastigheten överlämnades till Jenny och Klas Granstrand i början av 50-talet. Efter deras bortgång såldes fastigheten till tyska

några medborgare. Året 2007 ägs fastigheten av det tredje paret tyska medborgare (Walter & Karin). Valter & Karin sålde

huset till en man som hade det en kort tid.

2013-08-18 Jag har träffat de nya ägarna och jag fick se huset invändig där nu renovering pågå. Det var med en viss känsla

jag befann mig i den affärslokal som farfar en gång i tiden idkade sin affärsrörelse. Jag fick göra en revidering av mina tidigare

uppgifter om vad ingången till affären låg. Vi var överens om var den rätta ingången till affären varit. Huset som en gång i

tiden varit bostad för 2 familjer och har därför försetts med 2 järnspisar. Nu är det ämnat som fritidshus och jag tror inte dom

behöver frysa om dom eldar i båda spisarna. 

De 3 foton nedan är tagna 2010-10-10. Ett av foton är grannens färgglada hus. (Ateljé Aschan)

  Skolgatan 16

 

Ateljé Aschan  Under en period på 1960-talet bodde konstnären Ulf Aschan i Yxnanäs där han inredde sin ateljé i den

gamla skolbyggnaden. Den en gång så dekorativa väggen ser nu inte ut som den gjorde i begynnelsen på 60-talet, motiven

är bara något annorlunda.

 Detta hus finns på Skolgatan

bredvid Skolgatan 16 på höger sida. Måste väl vara Skolgatan 14 då.

 

Nr:3 Affärshuset i Rävemåla i gammal och ny skepnad. Det första och ur

 

                                                                    Nya tegelpannor & ny färg syns här nu.

Min kusin Birgitta var inte glad över detta förfall.

 Den första affären låg i ett litet hus bakom till höger om detta affärshus
Troligen har vi inget foto på detta första affärshuset. Ivar Karin bygger öppnar detta nya affärshus år 1932?

 

2004-10-31 Ett förfallet hus med adress Kyrkogatan nr:24. Pallarna med tegelpannor som ligger här har äntligen kommit upp på taket och huset renoveras nu.

 

Här strax bakom till höger öppnades den första affären 1910-04-19. Andersson & Agdas dotter Karin flyttade till Stockholm 1929 för att gå handelsskola i 1 år.

Efter 3 år i Stockholm flyttade hon tillbaka till Rävemåla och övertog affären som Agda hade idkat efter farfars död. Karin var gift med

Ivar Karlsson som gick bort 1989. Karin och Ivar överlät affären 1972. Lagret och några mindre delar av inventariet köptes av den andre

handlaren på orten, Kjell Nander. Fastigheten behölls till 1990 då min faster Karin, som ju blev ägare efter Ivars död 1989. Hon sålde den

till en familj från Stockholm. Stockholmsfamiljen sålde sedan fastigheten i jan 2001 till en Engelsman.

Engelsmannen vistades endast sporadiskt i huset och det missköttes. Han verkar ha tröttnat och övergivit platsen och for troligen till USA.

Fastigheten såldes exekutivt 2004 (vill jag minnas) till en av delägarna i Rävemåla Järnhandel, en rekorderlig karl som haft en del personliga

bekymmer med sjukdom i familjen och därför inte flyttat in eller ägna huset någon omsorg. Så de nya tegelpannorna som huset skulle försetts

med ligger tråkigt nog fortfarande kvar på lastpallarna där de nu legat i minst 5 år. Jag följer vidare med intresse hur det kommer att gå för

detta gamla fina affärshus där farfar och faster försett många Rävemålabo genom åren med allehanda varor. I våras sålde järnhandlarn huset

till ett mindre byggbolag.

Nytagna foto 10-10-10. Jag konstaterar att det har hänt något sedan jag var här sist. Nedan redovisar jag med dessa foto.

Enl. nya uppgifter som framkommit ägs nu huset av ett mindre byggbolag. Huset Bastanäs AB tfn. 0470-70 11 08 och ligger strax söder om

Linneryd. Det är detta byggbolag som nu renoverar och bygger om. Meningen är att det skall bli två hyreslägenheter, ett på varje plan.

Nu kan Birgitta glädjas över den fina renoveringen som är gjord på detta gamla affärshus som hennes mor & far verkade i under många år.

 Affärsingången är borta och 3 nya fönster som synesoch panelen är utbytt.

  Huset har fått nytt rött taktegel och framsidan är röjd och uppstädad. 

  Så här ser huset ut från baksidan och renoveringen fortgår.

Man ser kyrktornet.

 En gavel med burspråk och panelen på burspråket är ännu inte utbytt.

Tyvärr, baksidan var inte solbelyst så det ser ut som huset har en annan gul färg. Några av fönsterna är utbytta och 

affärsfönstret & ingången till den f.d. affären som var på husknuten är borttagen (se nya foto). Jag finner nu ingen anledning

att vidare följa detta farfars gamla affärshus som nu fått och visar upp en ny fasad av den nye ägaren.

Länk: Se släkten Andersson 

 )))) Till huvudmenyn