Uppdat. 2022-11-23    Förteckning över mina samtliga arbetsplatser efter avslutad                       skolgång i 7-årig folkskola.

 Så här såg påsarna ut från tiden då jag chasade hos  Aug. Andrens Eftr. Karlskrona på Hantverkaregatan, Vallgatan & Polhemsgatan.  

Min yrkesverksamma tid börjar år 1949 och slutar 1997.

Företag Börjar Slutar Huvudsakliga arbetsuppgifter Övr.
Systrarna Malmqvist Blomsterhandel 1947 1947 Cyklande blomsterbud under sommarlov & eftermiddagar efter skolan
Aug. Andre'ns Specerier  1948 1948 Springchas cyklar ut med varor under sommarlovet. Dom hade 2 filialer, Vallgatan & Polhemsgat.
Rosenfeldtskolan 1944 1949 11/6 Börjar Folkskolan 3:dje klass och slutar 7:de klass, lärare Sven-Öjvind Swahn. Fortsättn.skola i metallslöjd kvällskurs, lärare Kurt Hallström. 
Blekinge Läns Tidning 15/6 1949 9/10 1949 Cykelbud kör ut med räkningar för obetalda annonser.
N. Karlsson kopparslageri 17/10 1949 15/8 1953 Plåtslageri & svetsning tillv. av vattenvärmare, torkpressar, tvättmaskiner. (Länk: egen sida)
Blekinge Bil AB. Innahav. Karl Persson (Kalle Back) 16/ 1953 31/12 1954 Mek. samt svets & bilplåtslageriarbete
KA 2 8:de komp.  luftvärn rikt. 3/1 1955 1/10 1955 Eft. vpl. tjänsgöring vidtog en 6 mån. lång Kustjägarutbildning med en v spec. helikopterraider.
"Se fotolänk 33 & 34. Lumpen KA" 1955".
Blekinge Bil AB. 26/6 1956 12/9 1956 Bl.Bil AB Återanställning hos "Kalle Back" efter Lumpen.
Bika i Rödeby AB 24/10 1955 21/6 1956 Svets- plåtslageriarbete (tillv. av tvättmaskiner, mycket i rostfritt)I
Innehavare: David Svensson.
Björkeryds Mek. Vekstad 10/9 1956 30/6 1957 Svetsning div. mek.arbete. (snöplogar & oljetankar i K-na & Ronneby med omnejd).
Innehavare: Gunnar Albinsson.
Karlskrona Svetsningsverkstad 1/8 1957 21/12 1957 Svetsning av gruvvagnar samt oljetankar 2.000-10.000 lit.
Innehavare: Erik Eninge
J. Malmqvist & son Växjö 10/3 1958 4/7 1958 Smide & svetsning
Försvarets Fabriksverk 14/7 1958 21/3 1959 Montör
Karlskrona Svetsningsverkstad AB 4/5 1959 7/8 1964 Svetsning. (Cementas silo i K-hamn. 5.000 lit. oljetank i Berggården. Gruvvagnar. Transpotörer m.m på Ermis bygge i 2 år.) Svetsar det första chassit till CG 11 för Vibroverkens räkning 1960.
Kalskronavarvet AB 8/10 1964 23/8 1968 Svetsning av roder, minskyddsrör, 2+2 avgasrör till Spicabåtar i rostfritt. Silos till atomenergi i Ranstad. Utlånad till Kockum i Malmö svetsjobb på bl.a. Emma Maersk. 
AB Vibroverken = Dynapac AB 26/8 1968 14/111969 Svetsning av valsar m.m. Chassi till vibrationsvältar. (se reportage nedan från "Vibrokontakt").
Sörbyskolan AMU Ronneby 24/111969 8/2 1970 Yrkeslärare, praktik.  Utbildar 6 lantbrukare från Fridlevstad-Björkeryd i konsten att smälta tråd (svetsa). 
Prepkurs, 6 mån. 2-årig. Fackskola maskintekn. 23/8 1971 10/1 1972 Utbildning (skolresa Hanovermässan) Komplettering i Företagsekonomi 20 v 1973.8/1 - 18/5
Elektrolux försäljnings AB 25/61973 1/10 1973 Försäljning (Spisar, spisfläktar, kyl & fys)
Bil:fa Sven Svensson. Toyota i Nättraby. 03/201974 11/301983 Verkst. förman lagerchef.  (Toyota) med pris i 2 reservdelstävl. (Vilket belönade mig med 2 resor till vadera London & Helsingfors).
Blekinge Läns Landsting 17/9 1984 23/121984 Vaktm. förflyttn. till Kansli  med bet. lön under jul & nyårshelg. (Fick en mystisk förflyttning, troligen p.gr. av upptäckt och klagomål på unnderhållet av en oljetank)
Blekinge Läns Landsting 8/1 1985 15/2 1985 Byggnadsavd. div. ritningsarb. & omritningsarb. av bl.a. polishuset i K-hamn. (dessa jobb skulle lagts ut som konsultarbete). 
Karlskrona kommun 1/6 1985 2/2 1987 Arkiv & registeringsarbete på 6 mån. omgång nr.1
Blekingeprodukter 5/3 1985 4/4 1985 Projektarbete. 
Karlskrona kommun 17/9 1986 16/2 1987 Arkiv & registeringsarbete uppföljning & märkning av div. rör i reningsverk. 6 mån. omg. nr.2
Badmintonklubben Carlskrona (BKC) 20/9 1987 20/9 1997

Föreningskonsulent som p.gr. av upphörande verksamhet får jag sluta anställningen efter 10 år med pension ett år tidigare än beräknat, vilket jag tacksamt uppskattade.

Denna artikel kommer från personaltidningen "Vibrokontakt" 1969. Det var Cornelisvisorna "Hönan Agda" & "Sportiga Marie" bl.a. som framfördes som mindre tryckbara visor.

På grund av div. omständigheter, dåligt med jobb permitteringar m.m. har jag fått byta jobb oftare än jag hade tänkt mig några gånger. Efter ett antal halsinfektioner sa min läkare stopp till all svetsning och vi ska operera bort dina tonciller. Det blev 4 st operationer och man plockade rester tills jag blev helt besvärsfri. Jag blev tvungen att sätta mig på skolbänken igen för omskolning och en ny yrkesbana kunde ta vid. Jag har haft ett rikt och omväxlande arbetsliv som ni kan se av ovanstående lista.

<<<Tillbaka